در BODY TALKS این قسمت به تحلیل عکس منتشر شده در مراسم تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 2017 پرداخته ایم. عکسی که تا امروز کمتر به آن پرداخته شده است.