ویدئو آنلاین دوره

 • 10 ساعت محتوای غنی آموزشی
 • نمایش آنلاین

2,780,000 تومانافزودن به سبد خرید

خرید کنید

مشاهده یک ساعت ویدئوی رایگان تحلیل بنیادی بورس

تحلیل بنیادی بورس :

علم ارزش گذاری شرکت ها بر اساس تأثیر متغیرهای بیرونی (اقتصادی، سیاسی و…) بر صورت های مالی شرکت ها.

سر فصل های دوره :

جلسه اول تحلیل متغیرهای کلان بر بورس:

 • نرخ تورم
 • نرخ رشد اقتصادی
 • نرخ ارز
 • نرخ بهره
 • بودجه سالانه کشور(نرخ ارز، بهره مالکانه، تعرفه های واردات،نرخ خوراک پتروشیمی ها، و ...)
 • بررسی وضعیت اقتصاد کلان جهانی
 • بررسی وضعیت اقتصاد کلان داخلی

جلسه دوم تحلیل گزارش صنعت

 • نمونه یک صنعت بورسی (صنعت سیمان)
 • نمونه صورت های مالی شرکت های حاضر در صنعت
 • ترازنامه و اجزای آن
 • صورت سود و زیان و اجزای آن
 • صورت جریان وجوه نقد و اجزای آن

جلسه سوم برآورد سود و زیان

 • تحلیل فروش
 • محاسبه مبلغ کل فروش
 • بررسی مقدار ماهانه فروش (مثال یکی از شرکت ها)
 • بررسی نرخ واحد ماهانه فروش (مثال یکی از شرکت ها)
 • عوامل ایجاد اخلال
 • تحلیل بهای تمام شده
 • اجزای بهای تمام شده (مواد مصرفی مستقیم، دستمزد مستقیم، سربار تولید)
 • تحلیل مواد مستقیم مصرفی
 • محاسبه مبلغ کل مواد مستقیم
 • بررسی مقدار سه ماهانه مصرف مواد (مثال یکی از شرکت ها)
 • بررسی نرخ واحد سه ماهانه مصرف مواد (مثال یکی از شرکت ها)
 • عوامل ایجاد اخلال

جلسه چهارم تحلیل اجزای سود و زیان

 • تحلیل دستمزد مستقیم
 • تعیین دستمزد متغیر
 • تعیین دستمزد ثابت
 • محاسبه مبلغ کل دستمزد
 • تحلیل سربار تولید
 • معرفی اجزای سربار تولید
 • تعیین عامل محرک هر یک از اجزای سربار تولید
 • تحلیل کالای در جریان ساخت و ساخته شده پایان دوره
 • ایجاد یک مدل مالی برای شرکت

جلسه پنجم ارزش گذاری و تحلیل حساسیت بررسی شیوه های ارزش گذاری

 • ارزش گذاری NAV
 • ارزش گذاری مبتنی بر P/E
 • ارزش گذاری تنزیلی
 • بررسی نهایی مدل مالی تکمیل شده توسط دانشپذیران در کلاس.
 • تحلیل حساسیت متغیرهای مهم و ارزش شرکت.