بین انسان ها در زندگی از جمله کاری یا شخصی و بنا به دلایل مختلف، روابط عاطفی ایجاد می گردد که عوامل بسیاری در آن دخیل هستند. عوامل موثر در روابط عاطفی

عوامل موثر در رابطه عاطفی

عوامل موثر در رابطه عاطفی افراد بسته به شرایط زندگی و گذشته سنی آنها با یکدیگر…