دوره های غیر حضوری مدرسه کسب و کار آیا

دوره های غیر حضوری مدرسه کسب و کار آیا

000

دوره ویدیویی هوش هیجانی و مدیریت احساسات – EQ

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000


خرید و اطلاعات بیشتر

آموزش زبان بدن و چهره شناسی

دوره ویدیویی زبان بدن و چهره شناسی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,170,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

مهارت فردی

دوره ویدیویی مهارت فردی 1

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

مهارت-فردی-2

دوره ویدیویی مهارت فردی 2

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

خودفروشی-و-هوش-خیابانی

دوره ویدیویی خود فروشی و هوش خیابانی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

مدیریت-و-مهندسی-فروش

دوره ویدیویی مدیریت و مهندسی فروش

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

52

دوره ویدیویی شخصیت شناسی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1،870،000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

m

دوره ویدیویی مذاکره با غول ها

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,470,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

فروشندگی-حرفه-ای

دوره ویدیویی فروشندگی حرفه ای

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

strat

دوره ویدیویی مدیریت استراتژیک

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,980,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

اقتصاد-در-کسب-و-کار3

دوره ویدیویی اقتصاد در کسب و کار

مدرس : دکتر علی صادقین

 • 2,470,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

egtesad

دوره ویدیویی آشنایی با مدیریت مالی

مدرس : دکتر امیر سودبخش

 • 3,980,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

e14

دوره ویدیویی رفتار سازمانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 3,980,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

exel

دوره ویدیویی اکسل برای مدیران

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,470,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

110

دوره ویدیویی سخنوری و فن بیان

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,470,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

team

دوره ویدیویی سازماندهی و تیم سازی

مدرس : دکترحامد حیدری

 • 2،670،000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

digital

دوره ویدیویی دیجیتال مارکتینگ

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,470,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

manabe

دوره صوتی مدیریت منابع انسانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 2,470,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

tasmim

دوره صوتی تصمیم گیری برای مدیران

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 1،995،000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

tadvin

دوره ویدیویی تدوین و برنامه بازاریابی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

دوره های صوتی مدرسه کسب و کار آیا

000

صوت دوره هوش هیجانی و مدیریت احساسات – EQ

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

m

صوت دوره مذاکره با غول ها

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

مهارت فردی

صوت دوره مهارت فردی 1

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

مهارت-فردی-2

صوت دوره مهارت فردی 2

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

خودفروشی-و-هوش-خیابانی

صوت دوره خود فروشی و هوش خیابانی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

مدیریت-و-مهندسی-فروش

صوت دوره مدیریت و مهندسی فروش

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

52

صوت دوره شخصیت شناسی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

فروشندگی-حرفه-ای

صوت دوره فروشندگی حرفه ای

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

e14

صوت دوره رفتار سازمانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 1,995,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

strat

صوت دوره مدیریت استراتژیک

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1،995،000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

اقتصاد-در-کسب-و-کار3

صوت دوره اقتصاد در کسب و کار

مدرس : دکتر علی صادقین

 • 1,995,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

egtesad

صوت دوره آشنایی با مدیریت مالی

مدرس : دکتر امیر سودبخش

 • 1,995,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

tasmim

صوت دوره تصمیم گیری برای مدیران

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 1،435،000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

exel

صوت دوره اکسل برای مدیران

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1،995،000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

110

صوت دوره سخنوری و فن بیان

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

team

صوت دوره سازماندهی و تیم سازی

مدرس : دکترحامد حیدری

 • 1,995,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

digital

صوت دوره دیجیتال مارکتینگ

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر

manabe

صوت دوره مدیریت منابع انسانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 1,995,000 تومان


خرید و اطلاعات بیشتر


مشاهده لیست دوره های حضوری


تقویم آموزشی مدرسه آیا


مشاهده لیست دوره های حضوری


تقویم آموزشی مدرسه آیا