20 فرصت شغلی برتر در سال 2020

وب سایت GLASSDOOR که در زمینه بررسی فعالیت شرکت های مختلف و ارزیابی بازار کار در جهان فعالیت دارد، فهرست 20 فرصت شغلی برتر در سال 2020 را منتشر نموده است. این 20 فرصت شغلی، برترین فرصت های شغلی هستند که کارفرمایان، مشتاق به استخدام نیرو در آن زمینه ها هستند. در ادامه خبر با ما همراه باشید.

این فهرست با توجه به ویژگی هایی مثل حقوق و دستمزد، رضایت شغلی بالا و افزایش تقاضای کارفرمایان تنظیم گردیده است. این فهرست به شرح زیر است:

 1. مهندس فرانت اند با حقوق متوسط سالیانه 105 هزار دلار آمریکا
 2. توسعه‌دهنده جاوا با حقوق متوسط سالیانه 83 هزار دلار آمریکا
 3. متخصص علم داده با حقوق متوسط سالیانه 107 هزار دلار آمریکا
 4. مدیر تولید با حقوق متوسط سالیانه 117 هزار دلار آمریکا
 5. مهندس توسعه عملیات با حقوق متوسط سالیانه 107 هزار دلار آمریکا
 6. مهندس داده با حقوق متوسط سالیانه 102 هزار دلار آمریکا
 7. مهندس نرم افزار با حقوق متوسط سالیانه 105 هزار دلار آمریکا
 8. گفتاردرمانی با حقوق متوسط سالیانه 71 هزار دلار آمریکا
 9. مدیر استراتژی با حقوق متوسط سالیانه 133 هزار دلار آمریکا
 10. مدیر توسعه تجارت با حقوق متوسط سالیانه 78 هزار دلار آمریکا
 11. مدیر پرستاری با حقوق متوسط سالیانه 85 هزار دلار آمریکا
 12. مدیر منابع انسانی با حقوق متوسط سالیانه 83 هزار دلار آمریکا
 13. مدیر عملیات با حقوق متوسط سالیانه 70 هزار دلار آمریکا
 14. توسعه دهنده Sales force با حقوق متوسط سالیانه 81 هزار دلار آمریکا
 15. مدیر امور مالی با حقوق متوسط سالیانه 120 هزار دلار آمریکا
 16. مدیر حسابداری با حقوق متوسط سالیانه 85 هزار دلار آمریکا
 17. مدیر برنامه با حقوق متوسط سالیانه 87 هزار دلار آمریکا
 18. مهندس طراح اپلیکیشن با حقوق متوسط سالیانه 76 هزار دلار آمریکا
 19. مدیر کلینیک با حقوق متوسط سالیانه 70 هزار دلار آمریکا
 20. فیزیوتراپی با حقوق متوسط سالیانه 71 هزار دلار آمریکا

 

منبع: Glassdoor