کودکان با والدین سخت گیرتر دروغگو تر می شوند

تحقیقات نشان می دهد که اگر والدین در زمان کودکی بر کودکان خود سخت گیری بیش از حد داشته باشند، کودکان آن ها انسان هایی دروغگوتر بار می آیند. پژوهشگران دانشگاه مک گیل کانادا که بر روی رفتار شناسی کودکان فعالیت می کنند می گویند، هر چقدر میزان سخت گیری والدین بر کودکان بیشتر باشد، آنان در فریب دادن والدین خود و همین طور دورغگویی ماهرتر می شوند. در ادامه خبر ” کودکان با والدین سخت گیرتر دروغگو تر می شوند “ با ما همراه باشید.

پزوهشگران آمریکایی می گویند، این خصیصه در یک سری از کودکان بیشتر مشاهده می شود و آن دسته افرادی هستند که والدینشان آن ها را به خاطر هر اشتباهی تنبیه می کنند.

پیشنهاد ما برای مطالعه در حوزه بهبود روابط کودک :

 

این کودکان در نتیجه ی رفتار والدین خود یاد می گیرند چگونه دروغ بگویند تا از شیطنت های خود که مشمول تنبیه والدین می شود، در امان بمانند. تحقیقات نشان داده است هر چه والدین سخت گیری بیشتری نسبت به فرزندان خود داشته باشند، قوه دروغگویی فرزندانشان بیشتر رشد می کند تا بتوانند از خود در برابر تنبیه های احتمالی محافظت کنند.

این موضوع، یک مساله بسیار مهم در سطح جهانی است زیرا اگر کودکان از کودکی یاد بگیرند تا برای هر مساله ای دروغ بگویند تا از برخورد ها در امان بمانند، در زمان بزرگسالی انسان های بسیار فریب کار و خطرناکی خواهند شد که این موضوع برای جامعه جهانی بسیار خطرناک است.