کتاب زبان بدن آلن پیز به صورت جامع و کامل به بررسی هر جز از زبان بدن می پردازد که با یادگیری آنها می توان دید وسیع تری از ارتباطات با بقیه مردم بدست آورد.

معرفی کتاب اسرار زبان بدن


در کتاب اسرار زبان بدن میخوانیم

ارتباط غیر کلامی امری پیچیده و مهم است که شامل حرکات متعدد بدن، صداها و کلمات می شود. کتاب زبان بدن آلن پیز به صورت جامع و کامل به بررسی هر جز از زبان بدن می پردازد که با یادگیری آنها می توان دید وسیع تری از ارتباطات با بقیه مردم بدست آورد. این کتاب موفق، ابتدا با هدف راهنما شدن برای بازاریاب ها و فروشنده ها گردآوری شده بود اما در طول زمان نگارش، طوری تغییر جهت داد که قابل استفاده برای همه اقشار اجتماعی گردید. این کتاب امروز تبدیل به یک مرجع فوق العاده برای شناخت و تشخیص زبان بدن در ارتباطات رو در رو گردیده است.

اهمیت زبان بدن در ارتباطات غیر کلامی

از مهم ترین عوامل اثر گذار در ارتباطات اجتماعی، روابط غیر کلامی است که کتاب زبان بدن آلن پیز به صورت گسترده به بررسی آن می پردازد و بصورت ملموس و قابل درک موارد را بازگو می نماید. نویسنده در این کتاب سعی دارد تا دید متفاوتی از زبان بدن را با روشی جدید ارائه دهد و ارتباطات اجتماعی را آسان تر از قبل نماید. مطالعه این کتاب نه تنها مهارت شما را در تشخیص زبان بدن دیگران بالا می برد، بلکه رفتار شما را نیز دچار تغییرات اساسی خواهد نمود.


درباره نویسنده:

آلن پیز یکی از موفق ترین نویسندگان در حوزه ارتباطات غیر کلامی است. وی به همراه همسرش نویسنده ی کتاب های متعددی در زمینه زبان بدن در جهان است. او در حال حاضر در استرالیا ساکن است و مدیرعامل یک شرکت مشاوره در سیدنی می باشد. پیز بیش از سی سال به آموزش مهارت های ارتباطی و زبان بدن پرداخته و مشاور بسیاری از هنرپیشگان هالیوودی و رییس جمهورهای شاخص جهان بوده است.