چگونه یک دروغگو را خلع سلاح کنیم؟ پاملا میر در تد تاک امشب برای ما خواهد گفت که چگونه می توانیم یک دروغگو را خلع سلاح کنیم