پندار تایم در آیا

دکتر پندار توفیقی در آیا

دیروز این افتخار را داشتیم تا در کلاس مذاکره برای غول ها، میزبان دکتر پندار توفیقی معاون سابق باشگاه استقلال باشیم. ایشان به مدت پنج سال معاون باشگاه استقلال بودند و در این تیم حضور داشتند. در این کلاس، دکتر توفیقی برای ساعتی از مذاکرات سخت در باشگاه داری صحبت کردند و تجربیات ارزشمندشان را در اختیار دانشپذیران مدرسه کسب و کار آیا قرار دادند. (پندار تایم در آیا)

پیچیدگی مذاکرات با بازکنان و چگونگی مذاکره با بازیکنانی که تنها پول، دغدغه ی اول آن هاست و همچنین موانع مذاکرات با دیگر باشگاه ها، از دیگر محور های صحبت ایشان بود.

ایشان اشاره ای نیز به مشکلات باشگاه داری در سال های اخیر داشتند و از پیچیدگی مذاکرات در این سال ها گفتند. دکتر پندار تویقی برای دانش پذیران مدرسه کسب و کار آیا تشریح کردند:

امروزه نمی توان در باشگاه نشست و منتظر ماند تا بازیکنان به سمت شما بیایند و با شما مذاکره کنند! صرفا به این دلیل که شما استقلال(تاج) هستید. باید شما به دنبال بازیکنان بروید زیرا در فوتبال امروز که پول حرف اول و آخر را می زند، ممکن است بازیکنان با وسوسه ی باشگاه های صنعتی با دو برابر قیمت از کف شما بروند و با دیگر باشگاه ها قرارداد ببندند. این شما هستید که باید بتوانید آن ها را متقاعد کنید و این هنر شما در مذاکره است که با چه تکنیکی بتوانید بازیکنانان را راضی کنید که فقط با شما قرار داد امضا کنند. (پندار تایم در آیا)

دکتر توفیقی از سختی های روبرو شدن با هوادار نیز صحبت کردند و گفتند که آن ها از شما تنها انتظار قهرمانی دارند و به هیچ چیز دیگری به جز قهرمانی فکر نمی کنند. این انتظار هوادار، در گرو جذب بازیکنان با سطح فنی بالاست. روند مذاکره با بازیکنان نیز از دیگر نکاتی بود که ایشان به دقت برای دانشپذیران تشرح کرده و افزودند: مذاکره با بازیکنی که اصول و فنون مذاکره را نمی داند و از این موضوع آگاه نیست، کار بسیار سخت و طاقت فرسایی است.

در پایان این کلاس اصول و فنون مذاکره برای مدیران، دکتر یحیی علوی و دکتر پندار توفیقی عکسی را به یادگار در کنار دانشپذیران مدرسه کسب و کار آیا به ثبت رساندند.