هر ساعت 21 طلاق!

به گزارش سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سال 1387 به ازای هر 8  ازدواج یک طلاق داشتیم. این در حالی است که امروز و در سال 98 به ازای هر 3  ازدواج یک طلاق ثبت می شود.

با ادامه این روند، در آینده نزدیک ما به ازای هر ازدواج، یک فقره طلاق خواهیم داشت!

 یکی از مزیت های مهم هوش هیجانی این است که ما عجولانه تصمیم نگیریم. هول شدن یکی از بزرگترین مشکلات ماست زمانی که احساسات بر ما غلبه می کنند. این هول شدن و تصمیم های عجولانه عواقب خیلی بدی را برای ما بهمراه خواهد داشت.

زمانی که شخصی به یک نفر علاقمند می شود، بیشترین نشانه ی عجول بودن را در تصمیمات آن شخص مشاهده می کنیم.

 وقتی که در یک رابطه عجولانه رفتار می کنیم، اتفاقی که می افتد این است که ما فرآیند طبیعی بودن و منطقی بودن رابطه را سپری نمی کنیم و به جای آن از راه حل های کوچک و کوتاه استفاده می کنیم؛ خیلی سریع وارد پروسه ی تعهد می شویم، خیلی سریع وارد پروسه بحث و جدایی می شویم و همه این ها نشان از عدم کنترل ما بر روی احساساتمان هست. هوش هیجانی به این معناست که ما بلد باشیم چگونه رابطه هایمان را مدیریت کنیم و چه زمانی منطقی و چه زمانی احساسی عمل کنیم.