میلیاردها چند برابر مردم عادی ثروت دارند؟

در سال های اخیر شکاف طبقاتی نه تنها در ایران بلکه در بقیه نقاط جهان هم افزایش یافته و این فاصله متاسفانه هر روز بیشتر و بیشتر می گردد. در آستانه نشست سالانه مجمع جهانی داووس، موسسه خیریه آکسفام گزارشی منتشر نموده که نشان می دهد نابرابری اقتصادی در بین مردم جهان در حال خارج شدن از کنترل است. در ادامه خبر ” میلیاردها چند برابر مردم عادی ثروت دارند؟ “ با ما همراه باشید.

به گزارش Bloomberg و به نقل از گزارش آکسفام، مجموع ثروتی که 2153 نفر از میلیاردرهای جهان دارا می باشند، از 4.6 میلیارد نفر جهان بیشتر است. به همین دلیل این موسسه از دولت های جهان خواسته تا سیاست هایی اتخاذ کنند تا این نابرابری های را کاهش دهند.

موسسه آکسفام این آمار را به شکل دیگری نیز ارائه نموده و اعلام کرده که ثروت یک درصد میلیاردر جهان از مابقی مردم جهان بیشتر است. این موضوع نشان می دهد که میزان نابربری مالی و اقتصادی در جهان به بیشترین عدد خود در 20 سال گذشته رسیده که زنگ خطری برای مردم جهان است.