مصاحبه دکتر یحیی علوی دهکردی درباره هوش هیجانی با رادیو اقتصاد

مصاحبه دکتر یحیی علوی دهکردی درباره هوش هیجانی : دکتر یحیی علوی دهکردی، مدرس دوره های کسب و کار دانشگاه تهران، در مصاحبه ی برنامه رویش از رادیو اقتصاد با وی ترتیب داده بود به بررسی تاثیر تقویت هوش هیجانی بر کسب و کارها پرداخت و خاطر نشان کرد که پشت هر انرژی احساسی نهفته است.

وی اظهار داشت: دو هزار سال پیش اولین کسی که به هوش هیجانی اشاره کرد، سقراط بود که گفته بود، هوش هیجانی به معنی این است که افراد بتوانند احساسات خود را به نحوی مدیریت کنند تا عکس العملی از خود نشان ندهند، بلکه به جای احساساتی شدن پاسخ بدهند و به جای داد و بیداد کردن اعتراض کنند، تا بتوانند هیجانات مثبت و منفی خود را کنترل کنند.
او در ادامه افزود : هوش هیجانی به این معنی است که بدانیم کجا منطقی و کجا احساسی برخورد کنیم و احساسات را طوری مدیریت کنیم تا پشیمانی به بار نیاورد.
دکتر علوی در ادامه بیان کرد: به طور کلی در هوش هیجانی افراد باید یاد بگیرند که اعتراض خود را به شکل درست بیان کنند تا به نقطه انفجار نرسد و پیامد های منفی در پی نداشته باشد.
وی در برنامه پویش همچنین افزود : اکثر اشتباهات مردم در زندگی به واسطه ی احساسات مثبتشان بوده و بیشتر اوقات به علت اعتماد های بی جا ، افراد ضربات سنگینی را متحمل شده اند. مردم همیشه باید به یاد داشته باشند که منطق و احساسات می بایست در تصمیم گیری ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

تعریف هوش هیجانی :

هوش هیجانی در واقع یک مهارت اجتماعی است که به شما می آموزد تا در روابط خود بتوانید احساسات و عواطف خود را مدیریت کنید، با مردم همراه باشید، بتوانید دیگران را ترغیب کنید و در نهایت توانایی های خود را برای رهبری و مدیریت ارتقا بخشید.

فایل صوتی سخنرانی دکتر علوی در رادیو اقتصاد :