مدیریت منابع انسانی HRM

از اصلی ترین و کلیدی ترین بخش‌های مدیریت کسب و کار و سازمان، مدیریت منابع انسانی HRM است که به ویژه در شرایط امروزی کسب و کارها این موضوع شاید یکی از کلیدی ترین موارد در موفقیت یا عدم موفقیت یک کسب و کار محسوب شود. از این رو باید به شدت به موضوع مدیریت منابع انسانی HRM توجه معطوف شود. در حقیقت سازمان یا کسب و کاری بدون توجه کافی به این موضوع نمی‌تواند به موفقیت پایدار دست یابد. از این رو در ادامه این مطلب به شرح کامل این موضوع مهم در علم مدیریت می‌پردازیم.

تعریف مدیریت منابع انسانی

در مورد تعریف مدیریت منابع انسانی نیز مانند سایر مفاهیم مدیریتی به سختی می‌توان به یک تعریف واحد دست یافت. صاحب نظران علم مدیریت تعریف‌های بسیاری برای این موضوع مهم ارائه داده اند که ما در این بخش به چند مورد از اصلی ترین و ساده ترین و در عین حال کاربردی ترین تعاریف مدیریت منابع انسانی اشاره می‌کنیم. این عبارت در زبان انگلیسی به صورت  Human resources management استفاده شده و مفهوم آن عبارت است از یک فرآیند کار کردن با افراد دیگر به طوری که برای رسیدن به اهداف سازمان، کلیه این افراد مهارتپ‌هایشان به حد کافی ارتقا یابد و در صورت لزوم در این روند، تغییر و باز آموزی و تغییر مسئولیت‌های افراد نیز باید اتفاق افتد. مدیر منابع انسانی از استخدام نیروها تا آموزش های پس از جذب نیرو، مسائل مربوط به دستمزد نیروها و رابط سازمانی آن‌ها را نیز تحت نظارت خود دارد.

به عبارت دیگر می توان گفت مدیریت منابع انسانی به دنبال یافتن چگونگی مدیریت افراد در سازمان‌‌ها با تمرکز بر سیاست‌ها و سیستم ‌ها می‌باشد که یکی از موارد مهم در مدیریت سازمانی به شمار می‌رود و می‌تواند از ستون‌های اصلی موفقیت یک سازمان باشد. مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی ، مسئول بخشی از فعالیت‌ها از جمله استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد و پاداش و جزا برای اعضای سازمان هستند.

تعریف دیگری که برای مدیریت منابع انسانی HRM ارائه می‌شود، بدین صورت است که مدیریت منابع انسانی را پروسه تجزیه و تحلیل شغل، جذب و استخدام، گزینش، درک متقابل کارکنان، راهنمایی، آموزش و توانمند سازی، مدیریت عملکرد، تشویق، دادن پاداش‌ها، انگیزه بخشی، ایجاد ارتباط دوستانه و محیط صمیمی کاری، تعیین استراتژی منابع انسانی، تضمین کردن امنیت و ایجاد شرایط آسایشی و روحی و روانی و جسمی برای کارکنان جهت افزایش میزان بازدهی آنها می‌داند.

مدیر منابع انسانی، در کنار وظایف مختلف مدیریتی که بر عهده اش است، مسئولیت فعالیت‌ها و دیگر مسائل مربوط به کارکنان سازمان را بر عهده دارد. (مدیریت منابع انسانی HRM)

اهداف

در حقیقت اهداف مدیریت منابع انسانی از اهداف سازمان نمی‌تواند جدا باشد. در حقیقت مدیریت منابع انسانی سعی دارد با بهترین نوع به کارگیری افراد، سازمان را در نیل به اهداف کلان یاری رساند. اما به طور خلاصه می‌توان گفت که هدف نهایی مدیریت منابع انسانی ایجاد شغل برای افراد در وهله اول بوده و اینکه در گام بعدی با استفاده از استراتژی‌های حفظ افراد و مدیریت استعدادهای آن‌ها، افراد قوی در مجموعه حفظ شوند. برای این منظور باید افراد شایسته برای مسئولیت های در نظر گرفته شده در سازمان یا کسب و کار شناسایی شوند. برای شناسایی این افراد شما باید با توجه به تعریف شغلی که می‌خواهید پیشنهاد دهید، مسئولیت‌ها و وظایف، و مشخصاتی که متقاضیان دارند،‌ موارد را یک به یک بررسی کنید و برای رسیدن به نتیجه نهایی باید کاندیدا ها را با توجه به متدهای گزینشی صحیح مورد امتحان قرار بدهید تا بهترین انتخاب را برای سازمان داشته باشید.

کاندیدهای مورد تایید سپس باید جهت انجام صحیح وظایف و مسئولیت هایی که پیشتر تعیین کرده‌ا‌ید آموزش ببینند. این آموزش‌ها حتما باید برای افراد اعمال شود زیرا هر چقدر هم توانا و مجرب باشند اما با روش‌های سازمانی شما آشنایی ندارند و باید خود را با سیستم کاری شما وفق دهند. باید در نظر بگیرید که کارکنان شما با توجه به استانداردهایی که برایشان تعریف کرده اید جلو می‌روند. در صورت کارایی مناسب افراد،  شما موظف هستید که حقوق و پاداش‌های مختلفی برای این افراد در نظر بگیرید و همچنین مدیر منابع انسانی و یا مسئول امنیت سازمان شما باید تمامی ویژگی‌های امنیتی ممکن برای آنها را فراهم سازد.

اهمیت مدیریت منابع انسانی

مدیریت از 5 اصل ماشین، متریال، پول و منابع مالی، متدها و کارکنان تشکیل شده و سخت ترین بخش آن مدیریت کارکنان یا منابع انسانی است. به طور واضح مدیریت کردن انسان‌ها سخت تر از موارد دیگر می‌تواند باشد. زیرا هر فردی با فرد دیگری متفاوت است و نمی‌توان همه را به یک شیوه راضی نگه داشت. مخصوصا زمانی که می‌دانید که اصل کارکنان در واقع مهمترین اصل در مدیریت است، زیرا کارکنان می‌توانند بر روی اصول دیگر نیز تاثیر داشته باشند.

مدیریت نابع انسانی یکی از مهم ترین اموری است که باید در یک سازمان به آن توجه نمود، زیرا موفیت یک سازمان درگرو بالا بودن کیفیت نیروی انسانی آن سازمان است.