قدمت شرکت های بزرگ دنیا چقدر است؟

شرکت های بزرگ و نامی بسیاری در سراسر جهان وجود دارند که در حوزه های مختلف مشغول به فعالیت هستند. از حوزه ی تکنولوژی گرفته تا شبکه های اجتماعی و غیره. بسیاری از این شرکت ها چندین سال قدمت داشته و بسیاری دیگر عمری کوتاه تر دارند. این شرکت ها هر کدام در زمینه ی فعالیت خود جز بهترین ها هستند و برای بسیاری از مردم جالب است بدانند هر کدام از این شرکت ها چند سال است که مشغول به فعالیت هستند. در ادامه خبر ” قدمت شرکت های بزرگ دنیا چقدر است؟ “ با مدرسه کسب و کار آیا همراه باشید.

شرکت IBM بالغ بر 109 سال قدمت دارد.

شرکت Disney بالغ بر 97 سال قدمت دارد.

شرکت HP بالغ بر 81 سال قدمت دارد.

شرکت Intel بالغ بر 52 سال قدمت دارد.

شرکت Apple بالغ بر 44 سال قدمت دارد.

شرکت Microsoft  بالغ بر 44 سال قدمت دارد.

شرکت Amazon بالغ بر 26 سال قدمت دارد.

شرکت Netflix بالغ بر 23 سال قدمت دارد.

شرکت Google بالغ بر 22 سال قدمت دارد.

شرکت Facebook بالغ بر 16 سال قدمت دارد.

شرکت Twitter بالغ بر 14 سال قدمت دارد.

شرکت Uber بالغ بر 11 سال قدمت دارد.