عذرخواهی یک هتل در ژاپن به علت قطع 1 دقیقه ای اینترنت در ساعت 4 صبح

امروزه زندگی همه مردم جهان به نوعی به اینترنت وابسته است. طوری که اگر دقیقه ای اینترنت قطع شود، زندگی همه تحت تاثیر قرار گرفته و حتی فلج می شود. به همین علت همه ما در دل ترسی نسبت به قطعی اینترنت داریم که ممکن است به دست دولت ها این کار انجام شود یا هکرها قسمتی از شبکه را مورد عنایت قرار داده و باعث قطعی آن شوند.

اداره کنندگان هتل پالاس توکیو در ژاپن که بر این نارحتی مردم از قطعی اینترنت واقف هستند، به علت ناراحتی احتمالی پیش آمده بابت قطعی اینترنت، از اقامت کنندگان خود طی نامه ای عذرخواهی نمودند. مطلب جالب درباره این نامه این است که اداره کنندگان هتل بابت 1 دقیقه قطعی اینترنت در 4 صبح از مردم عذرخواهی نموده اند که بسیار قابل تامل است. متن این عذرخواهی در عکس زیر موجود است:

در این نامه آمده است:

مهمان گرامی. به علت تعمیر سیستم الکتریکی هتل، قطعی اینترنتی در حد یک دقیقه و در ساعت 4 صبح روز پنج شنبه 14 آوریل خواهیم داشت.  به خاطر ناراحتی پیش آمده از شما عذرخواهی نموده و پیشاپیش از درک بالای شما کمال تشکر را داریم. اگر درباره این موضوع کمکی از دست ما بر می آید، با خیالی آسوده به ما اطلاع دهید.    ” بخش مهمانداری هتل پالاس توکیو “