در ویدیوی زبان بدن این هفته به تحلیل زبان بدن یکی از موفق ترین اینفلوئنسرهای ایرانی (صدف بیوتی) پرداخته ایم.