سایت های فروش پایان نامه فیلتر می شوند

مدیر کل حقوقی و امور مربوط به مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مصاحبه با یکی از خبرگذاری ها گفت، به زودی وب سایت هایی که به فروش مقاله و پایان نامه می پردازند، فیلتر می شوند. او در ادامه گفت که این امر در راستای شکایت این وزارت خانه و به دستور بازپرس فرهنگ و رسانه انجام خواهد گرفت. در ادامه خبر ” سایت های فروش پایان نامه فیلتر می شوند “ با ما همراه باشید.

او در گفتگو با ایرنا خاطر نشان کرد که وزارت علوم این شکایت را در راستای ارتقا سطح علمی کشور انجام داده و در خواست فیلتر شدن را ارائه داده است. آقا بابایی اضافه نمود که این سایت ها مشتریان بسیاری جذب نموده اند و یکی از این سایت ها درآمد بسیار زیادی نیز از این راه کسب نموده و این کار خیانتی در حق آینده علم و دانش کشور است.

او اضافه نمود که فرشندگان پایان نامه به صورت فیزیکی نیز حضور دارند که یک شغل پوششی برای خود انتخاب نموده اند و در پشت پرده این خیانت را انجام می دهند. بابایی اضافه نمود، این افراد در اینترنت هم بازار خوبی داشتند که ابتدا این وب سایت ها فیلتر و سپس در مرحله بعدی باید با این فروشندگان برخورد گردد.

حال یک سوال دیگر پیش می آید و آن هم این است که تکلیف وب سایت هایی که به دانشجویان در تنظیم پایان نامه کمک می کردند یا انجمن هایی که دانشجویان برای راهنمایی گرفتن از آن استفاده می نمودند، چه می شود.

بنر شخصیت شناسی mbti