رکورد جابجایی مدیران بزرگ در سال 2019

سال گذشته سال بسیار پر فراز و نشیب در اقتصاد جهانی بود که همین دلیل باعث شد مدیران اجرایی بسیاری از شرکت های فعال در بازارهای جهانی، جایگزین یکدیگر شوند. این جابجایی ها در بسیاری از شرکت ها مفید و در بسیاری دیگر اثر بخش نبود. در ادامه خبر ” رکورد جابجایی مدیران بزرگ در سال 2019 “ با ما همراه باشید.

در میان شرکت هایی که در آمریکا مستقر هستند و همچنین دیگر موسسات کسب و کار دولتی و غیر انتفاعی فعال در آمریکا، 1404 تن از مدیران اجرایی این شرکت ها شغل خود را ترک نموده اند. این عدد از میانگین تمام جابجایی مدیران از سال 2002 تا کنون بیشتر بوده است.

شرکت های فعال در بخش خصوص آمریکا از جمله شرکت های فعال در حوزه پوشاک، تغذیه، تکنولوژی و انرژی شاهد بیشترین جابجایی ها در سمت مدیر عاملی خود بودند که رشد بسیاری را نسبت به سال 2018 میلادی تجربه نموده است. در حالی که اکثریت این مدیران به دلایلی مانند بازنشستگی یا پیدا نمودن شغل دیگر این شرکت ها را ترک نموده اند، بسیاری دیگر هم به دلایل رسوایی، عدم کارآمدی و بعضا بدرفتاری از آن شغل کنار گذاشته شده اند.

در میان بزرگترین جابجایی های مدیران در سال 2019 می توان به مدیر عامل Boeing آقای Dennis Muilenburg، مدیر عامل WeWork آقای Adam Neumann، مدیرعامل United Airlines آقای Oscar Munoz، مدیر عامل آلفابت آقای Larry Page، مدیرعامل Nike آقای Mark Parker، مدیرعامل Mcdonalds آقای Steve Easterbrook و مدیر عامل SoulCycle’s خانم Melanie Whelan اشاره نمود.

بسیاری از این شرکت ها جایگزین مدیران اجرایی قبلی را از داخل شرکت و بسیاری از بیرون شرکت انتخاب نمودند. این بار هم یک رکورد دیگر ثبت شد که در آن، شرکت هایی که مدیران جدید را از بیرون شرکت انتخاب نمودند به 784 عدد رسید که بیشتر از 620 شرکتی بود که مدیران جدید را از داخل مجموعه برگزیدند.

منبع: CNN