معرفی کتاب دینامیت موفقیت


در کتاب دینامیت موفقیت می خوانیم

دینامیت موفقیت یکی از کاربردی ترین و موثرترین کتاب های دنیای موفقیت است که برای همه قابل فهم و درک است. نویسندگان این کتاب ناپلئون هیل و کلمنت استون هستند که از شناخته شده ترین افراد فعال در این حوزه هستند و سبکی متفاوت در ارائه مطالب به مخاطبین ارائه داده اند. آنها با زبانی ساده و با ارائه مثال های ساده ای با مخاطب صحبت می کنند و انگیزه خاموش درون شما را زنده نموده و آن را مدام در طول متاب تقویت می کنند. نویسندگان این کتاب با شما کاری می کنند که شما مسیر موفقیت را با دست های خودتان هموار کنید. این کتاب با شما کاری می کند که به سمت و سوی مثبت اندیشی حرکت کنید و هیچ وقت انگیزه خود را از دست ندهید.
این کتاب توسط ناپلئون هیل با همکاری کلمنت استون به رشته تحریر درآمده و در آن به موضوعات مهمی پرداخته شده است که در موفقیت افراد تاثیر بسزایی دارد. موضوعاتی مانند شخصیت سازی، دستیابی به موفقیت و همین طور ثروت.
آنچه نویسندگان این کتاب به آن توجه ویژه ای داشته اند، قدرت و تاثیر شگفت انگیزی است که ذهن انسان در زندگی همه انسان ها دارد. در این کتاب بر این موضوع تمرکز شده که ذهن انسان باید تغییر کند و به سمت و سوی مثبت اندیشی برود. این دو نویسنده نامی در این کتاب به مخاطبان آموزش می دهند که ناممکن وجود ندارد و اگر قدرت تفکر در کنار مثبت اندیشی به کار گفته شود می تواند هر ناممکنی را ممکن کند.


درباره نویسنده:

ناپلئون هیل یکی از تاثیر گزار ترین و شاخص ترین نویسندگان جهان در حوزه انگیزشی و موفقیت است که کتاب های فراوانی در زمینه تغییر نگرش و مثبت اندیشی نگارش نموده و این کتاب هم یکی از تاثیرگزار ترین کتب حوزه انگیزشی در جهان است. بسیاری به سخنان او اعتقاد دارند و گفته های او را پایه تمام کتب انگیزشی حال حاضر جهان می دانند.
کلمنت استون نیز یک کارآفرین، بازرگان، نویسنده و مدیر ارشد اجرایی موفق در جهان بود که در نگارش این کتاب، ناپلئون هیل از تجربیاتش استفاده نمود.