گرتا تونبرگ، دختر نوجوان سوئدی است که در اعتراض به سیاست های محیط زیستی دولتمردان کشورش و سیاستمداران دنیا مدرسه را رها کرده و اکنون یک فعال محیط زیست است. در این ویدیو نخستین سخنرانی او که در تد بود را با هم خواهیم دید.