خودروی تسلا در حالت خودران با پلیس تصادف کرد

سیستم خودران یا اتوپایلوت یکی از فناوری های نوینی است که شرکت تسلا موتور بر روی آن در حال فعالیت است و بنا دارد تا پس گرفتن ایرادات این سیستم و طی مسیرهای مختلف و برآمدن از پس تست ها آن را همگانی کند. این سیستم که نیمه خودران است می تواند تحت شرایطی کنترل خودرو را به دست گرفته و آن را در مسیر به سمت مقصد از پیش تعیین شده هدایت کند. البته تسلا همواره اعلام نموده است که این سیستم یک سیستم کمکی است و راننده در تمام لحظات باید آماده نشان دادن عکس العمل باشد. به تازگی یکی از خودورهای این شرکت در حالت اتوپایلوت با یک خودرو پلیس تصادف نموده که اطلاعات بیشتر در این باره در ادامه خبر ” خودروی تسلا در حالت خودران با پلیس تصادف کرد “ آورده شده است.

تا کنون تصاویر زیادی از عکس العمل های جالب سیستم خودران خودرو های تسلا در اینترنت مشخص شده است اما کمتر به تصادفات ناشی از این سیستم پرداخته شده است. در یکی از تصادفات جدید و این چنینی، در ایالت کنتیکت، یک خودرو برقی تسلا که در حالت اتو پایلوت قرار داشته با پشت یک خودروی پلیس تصادف نموده است. راننده خودرو اذعان داشته است که در زمان تصادف خودرو در حالت خودران قرار داشته و پس از تصادف با پلیس با یک خودروی دیگر هم تصادف نموده است. نکته ی تامل بر انگیز این ماجرا این بوده است که این خودرو پس از تصادف با دو خودروی یاد شده همچنان در حال حرکت بوده و پس از دستور پلیس توسط راننده متوقف شده است.

راننده این خودرو اعلام نموده که در زمان تصادف در حال چک کردن سگ بازیگوش خود بر روی صندلی عقب بوده و پس از تصادف به سختی خودرو را متوقف نموده است. خوشبختانه در این تصادف به کسی آسیب نرسیده، اما این تصادف زنگ خطری است برای کسانی که از این خودرو ها استفاده می کنند. به نظر شما تکنولوژی به سمت ترسناک شدن می رود؟