تصمیم گیری برای مدیران

واضح است که تصمیم گیری فرآیندی ذهنی و بشدت مهم و تاثیرگذار در زندگی فردی و اجتماعی همه انسان ها است. عوامل متعددی از جمله ادراک، اعتقادات و ارزش ها، نگرش ها، شخصیت، دانش و … می توانند بر فرآیند تصمیم گیری افراد تاثیر کاملا مستقیم داشته باشند.  هر انسانی همه روزه در معرض تصمیم گیری های بزرگ و کوچک فراوانی قرار می گیرد. برخی تصمیمات می توانند زندگی یک فرد و حتی دیگران را هم تحت الشعاع قرار دهند. باید در نظر داشت برخی افراد مانند مدیران، هستند که فقط برای خود به صورت مفرد تصمیم گیری نمی کنند و تصمیماتشان روی یک سازمان تاثیر دارد. در حقیقت تصمیم گیری برای مدیران یک فرآیند بسیار مهم تر از افراد عادی می تواند محسوب شود، زیرا تاثیرات تصمیم آن ها روی افراد حاضر در مجموعه شان تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. تصمیم گیری های مدیران باید بر اساس حل مساله صورت گیرد، نه اینکه خود این تصمیمات مساله ساز شوند.

فرآیند تصمیم گیری چیست؟ (تصمیم گیری برای مدیران)

فرآیند تصمیم گیری نیز مانند بسیاری از مفاهیم مشابه خود دارای تعریف واحدی نیست و تعاریف بسیار بسیار متعددی برای آن ارائه شده است. پس ما سعی می کنیم با بیان یک تعریف ساده از آن در این بخش به مطلب اصلی بپردازیم. به طور خلاصه شناسایی و انتخاب یک راه حل از میان چندین راه حل موجود برای حل یک مسئله را فرآیند تصمیم گیری می گیرند.

مقوله تصمیم گیری در مدیریت یک سازمان یکی از مهم ترین موضوعات است. مدیر هر مجموعه باید بتواند در شرایط مختلف تصمیم های درستی اتخاذ نماید.

اهمیت تصمیم گیری در مدیریت (تصمیم گیری برای مدیران)

بر اساس تعریفی که از تصمیم گیری ذکر کردیم، تصمیم گیری نقش کلیدی و تعیین کننده ای در هر سازمانی دارد. مدیریت سازمان باید مهارت تصمیم گیری را در خود تقویت کند تا در شرایط پیچیده سازمان قادر باشد مسئله را شناسایی، و با استفاده از قدرت تصمیم گیری خود آن را حل کند. اصلی ترین وظیفه و مسئولیت هر مدیری به ویژه در کسب و کارها، تصمیم گیری در جهت دستیابی به اهداف سازمانی می باشد. باید در نظر داشت که حل مسئله بدون تصمیم گیری ممکن نخواهد بود و از آن جایی که هر سازمان، روزانه با مشکلات و مسائل مختلفی رو به رو می شود، حل مسئله از طریق تصمیم گیری به ویژه در مواجهه با مسائل و مشکلات احتمالی و بالقوه، نقش بسیار مهمی در مدیریت سازمانی ایفا می کند.

عوامل موثر در کاهش قدرت تصمیم گیری مدیران (تصمیم گیری برای مدیران)

مدیران شرکت ها و سازمان ها باید توان تصمیم گیری بالایی به ویژه در مواجهه با مسائل و مشکلات محتمل داشته باشند. اما برخی عوامل می توند در کاهش قدرت تصمیم گیری آن ها نقش اساسی ایفا کند که به اختصار به آن ها اشاره می نماییم:

– اطلاعات و داده های نادرست: همان طور که عرض شد هر تصمیم گیری بر اساس ادراک از داده های اولیه معین انجام می گیرد. در صورت صحیح بودن داده ها تصمیم گیری می تواند تا حد زیادی درست از آب در بیابد.

– تعریف اشتباه اهداف: هر تصمیمی معمولا برای نیل به هدف یا اهدافی گرفته می شود و به کارها جهت دهی می کند. اگر هدف درستی گرفته نشود و عواقبت نیل به هدف به خوبی در نظر گرفته نشده باشد، قطعا تصمیم گیری می تواند فرد یا سازمان را به یک شکست بزرگ برساند. تعریف کردن هدف یا اهداف صحیح امر پیش پا افتاده و ساده‌ ای نیست. از این رو در نظر داتشن این موضوع که ابعاد تصمیم اتخاذ شده توسط شما تا کجا ممکن است به پیش رود، از ساده انگاری جلوگیری خواهد کرد.

– نداشتن یک مدل جامع برای تصمیم گیری: هر سازمان بسیار کوچک مانند یک کسب و کار خرد محلی هم در روز با تصمیم گیری های بسیار زیادی مواجه است. هر چه ابعاد یک سازمان و کسب و کار بزرگتر شود، به طور طبیعی تعداد تصمیم گیری های لازم به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند و نداشتن یک مدل جامع برای تصمیم گیری می تواند برای هر یک از تصمیم ها روندی جداگانه را پیش ببرد. ممکن است این روندها بعضی مخالف جهات هم حرکت کنند و فقط وقت، منابع مالی و انرژی را تلف نمایند.

– عدم بررسی تصمیمات قبلی: هر تصمیمی باید پس از اجرا مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد و میزان کارآمدی آن بررسی گردد. نمی‌ توان تصمیمات گرفته شده را به حال خودشان رها کرد. ارزیابی علاوه بر سنجش میزان موفقیت، تقویت کننده انجام مراحل مختلف هر تصمیم است.

بنر کارآفرینی، مدیریت و رهبری