اقتصاد جهان ضربه فنی شد

همان طور که مستحضرید، کشورهای متعددی در سطح جهان با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند که این موضوع ابتدا ضربه سنگینی بر اقتصاد چین وارد نمود و باعث شد تا بازارهای بورس این کشور به دلیل تعطیلی تعداد کثیری از کارخانه ها و واحد های تولیدی، ضرر سنگینی را متحمل شده و افت شدیدی را تجربه کنند که همچنان نیز ادامه دارد. پس از گذشت چند هفته، این ویروس به کشورهای دیگر نیز سرایت نمود و اقتصاد آن کشور ها نیز هدف گرفته شد. پس از اینکه در هفته گذشته بازارهای بورس Wall Street افتی تاریخی را تجربه نمودند، امروز بار دیگر این بازارها افت وحشتناکی داشته و بدترین سقوط شاخص های خود را در تاریخ تجربه نمودند. در ادامه خبر ” اقتصاد جهان ضربه فنی شد  “ با مدرسه کسب و کار آیا همراه باشید.

بازارهای بورس در هفته گذشته افت شدید دیگری را تجربه نمودند که بدترین افت در همه بازار ها از زمان ظهور ویروس کرونا در سراسر جهان است. بازار بورس S&P 500  بدترین روز خود را از سال 2011 تا کنون تجربه نمود و این موضوع در حالی بود که بازار بورس DOW سنگین ترین افت شاخص خود را در تاریخ فعالیتش تجربه نمود که خبر وحشتناکی برای سرمایه گذاران است.

شاخص کلی بازار بورس DOW عددی معادل 1191 واحد افت نمود که این عدد معادل 4.4 درصد کل ارزش این بازار بوده است. این بازار از زمان ظهور کرونا مجموعا حدود 10 درصد افت داشته است که عددی باور نکردنی در طول تاریخ است. بازار بورس NASDAQ هم افتی معادل 4.38 درصد را تجربه نمود که در 10 سال اخیر بی سابقه بوده است.

متخصصین و فعالان بازار بورس در جهان پیش بینی می کنند با توجه به افتی که سهام کمپانی های مختلف متحمل شده اند، بسیاری از شرکت های بزرگ ضرر سنگینی نموده و سودشان به صفر یا زیر آن کاهش یابد که زنگ خطری برای اقتصاد جهان است.

بنر اخبار مدرسه کسب و کار آیا