استعداد هرگز کافی نیست نوشته جان سی مکسول

استعداد هرگز کافی نیست

نویسنده : جان سی مکسول


در کتاب استعداد هرگز کافی نیست می خوانیم

جان سی مکسول، نویسنده کتاب های پر فروش، در این کتاب حقایقی را می آموزد که همه انسانهای موفق به کار گرفته اند:

  • باور استعداد شما را بیشتر می کند
  • ابتکار استعداد شما را فعال می کند
  • تمرکز استعداد شما را هدایت می کند
  • تدارک روی استعداد شما تاثیر می گذارد
  • تمرین بر استعداد شما می افزاید
  • مداومت استعداد شما را افزایش می دهد
  • شخصیت از استعداد شما حمایت می کند

درباره نویسنده:

جان سی مکسول، نویسنده، سخنگو و کشیش آمریکایی است که کتاب های زیادی از وی به چاپ رسیده و عمدتاً با رهبری ارتباط مستقیم دارد. عناوین مشهور کتب او شامل 21 قانون غیر قابل انکار رهبری و 21 ویژگی ضروری یک رهبر است. از وی میلیون ها نسخه کتاب به چاپ و فروش رسیده که بعضی از آنها در لیست نیویورک تایمز به عنوان پرفروشترین کتاب ها معرفی شده اند.