آمار تعداد سایت ها و دامنه های ایرانی در سال 97 اعلام گردید

بر اساس آخرین آمار های ارائه شده توسط مرکز ثبت پسوندها و دامنه های اینترنتی پژوهشگاه دانش های بنیادی، تعداد دامنه های ایرانی ثبت شده از مرز یک میلیون عدد گذشته است. بر همین اساس اعلام گردیده است که بیشترین دامنه های ثبت شده مربوط به دامنه IR بوده است. در ادامه خبر ” آمار تعداد سایت ها و دامنه های ایرانی در سال 97 اعلام گردید ” با ما همراه باشید.

بر اساس آخرین آمار های ارائه شده، تعداد دامنه های ایرانی ثبت شده یک میلیون است. آمار تعداد سایت ها و دامنه های ایرانی در سال 97 اعلام گردید.

تازه ترین اخبار حاکی از این موضوع است که یک میلیون و 11 هزار و 14 دامنه اینترنتی متعلق به وب سایت های ایرانی تا به امروز به ثبت رسیده است. این موضوع در حالی است که تا انتهای سال 97 تعداد دامنه های به ثبت رسیده به تعداد 967 هزار و 989  بوده است. این آمار همچنین نشان می دهد که در 9 ماهه پایانی سال 97 بیش از 50.000 دامنه به ثبت رسیده است.

بر مبنای این آمار، کمترین میزان ثبت دامنه نیز به دامنه net. متعلق بوده است.

تعداد دامنه های سال 1400 :

پسوند تعداد دامنه‌های فعال
 ir 1.487.000
co.ir  4093
ایران 1603
 ac.ir 1256
id.ir 630
org.ir 278
sch.ir 253
gov.ir 210
 net.ir  27
مجموع 1.495.350

 

 

بنر شخصیت شناسی mbti